Høringer og afgørelser 2020

Anmeldelse opfoerelse af plansilo Roerslevvej 44

18.12.2020

Anmeldelse af opførelse af overdækket plansilo på Roerslevvej 44, 5450 Otterup

Anmeldelse skift dyretype Sandvadgyden 46

18.12.2020

Anmeldelse af skift i dyretype på Sandvadgyden 46, 5485 skamby

Landzonetilladelse til opførelse af bygning indeholdende hestestald, carport og overdækket areal

17.12.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til opførelse af bygning på 210 m² indeholdende hestestald, carport og overdækket areal på matr.nr. 4b, Ejlskov By, Hårslev.

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

15.12.2020

Forannoncering af miljøgodkendelse af eksisterende svineproduktion efter de nyeste
miljøregler på adressen Moderupvej 18, 5471 Søndersø.

Landzonetilladelse til eksisterende ridebane og round pen

15.12.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til eksisterende ridebane samt eksisterende round pen på matr. nr. 8a, Rue By, Vigerslev beliggende Rue Hed 9, 5462 Morud.

Landzonetilladelse til opførelse af nyt maskinhus/møddingshus

15.12.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til opførelse af nyt maskinhus/møddingshus på matr. nr. 8a, Rue By, Vigerslev.

Landzonetilladelse til ridebane

11.12.2020

Der gives hermed tilladelse til eksisterende ridebane på matr. nr. 15a Ejlskov By, Hårslev beliggende Ejlskov Hede 12, Søndersø.

Landzonetilladelse til opførelse af ny antennemast på 36 meter

11.12.2020

Der gives hermed tilladelse til opførelse af en 36 meter høj antennemast, som er ansøgt på matr.nr. 27a Hasmark By, Norup beliggende Hasmarkmosen 10, 5450.

Endelig miljøgodkendelse, Hofmansgavevej 27

10.12.2020

Nordfyns Kommune meddeler Miljøgodkendelse af udvidelse husdyrproduktion på Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup

Landzonetilladelse til udstykning matr. 14c, Bogense Markjorde

07.12.2020

Vi giver hermed tilladelse til udstykning af matr.nr. 14c Bogense Markjorder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23